(See below for Danish)

rules

 1. A team can consist of up to five members.
 2. In order to play in the competition you must register at the events' website. Team and user names will be moderated continuously.
 3. Sharing flags with other teams is not allowed. Offenders will be dis-qualified and banned from the competition.
 4. The infrastructure (e.g. scoreboard) is out of bounds and *must not* be attacked. In case of doubt contact us before you start your brute force attack.
 5. Preventing other teams from obtaining a flag is not allowed (e.g. by mounting a DoS attack on the infrastructure — see above.)
 6. If a fault is found in a challenge or the infrastructure (e.g. a challenge is impossible to solve, or it is easier than intended) FE-CTF must be contacted directly.
 7. In case of questions, technical issues, etc. you're welcome to contact us. If FE-CTF is contacted directly and in case an answer would give the asking team an advantage then both question and answer will be shared publicly on our Discord channel.
 8. Unless stated otherwise for specific challenges the flag format is:
  flag{ascii range 0x20-0x7e inclusive, except 0x5c and 0x7d}
 9. The winning team is the team with the most points at the end of the competition. If more than one team has the most points they will be ranked by the time at which they gained that amount of points, first to last.
 10. Only Danish teams can qualify for the final event.(Danish translation below)

regler

 1. Et hold må maksimalt bestå af fem medlemmer.
 2. For at kunne deltage i konkurrencen skal du være registreret på konkurrencens hjemmeside. Hold- og brugernavne modereres løbende.
 3. Det er ikke tilladt at dele flag med andre hold. Overtrædelse af denne regel vil medføre diskvalifikation og udvisning fra konkurrencen.
 4. Infrastrukturen (f.eks. pointtavlen) er ikke en del af konkurrencen og *må ikke* angribes. Tag kontakt i tvivlstilfælde før du starter dit brute force -angreb.
 5. Det er forbudt at afholde andre hold fra at få et flag (f.eks. ved DoS-angreb mod infrastrukturen — se ovenfor).
 6. Hvis der opdages en fejl i en opgave eller infrastrukturen (f.eks. at en opgave ikke kan løses, eller kan løses lettere end beregnet), skal der tages direkte kontakt til FE-CTF.
 7. Ved spørgsmål, tekniske problemer, osv. er du velkommen til at kontakte os. Hvis FE-CTF bliver kontaktet direkte, og et eventuelt svar kan give spørgeren en fordel i konkurrencen, vil både spørgsmål og svar blive delt i vores offentlige kanal på Discord.
 8. Medmindre andet er angivet for specifikke opgaver vil flag have følgende format:
  flag{ascii range 0x20-0x7e inclusive, except 0x5c and 0x7d}
 9. Det vindende hold er holdet som har flest point, når konkurrencen slutter. Hvis flere hold har flest point, rangeres de efter tidspunktet hvor det pointantal blev opnået, fra først til sidst.
 10. Kun danske hold kan kvalificere sig til finalen. FE-CTF kan kontaktes i tvivlstilfælde.
  Kvalificerede hold vil blive kontaktet af FE-CTF via e-mail.

game start in